AHLI VIP

Peneguhan dalam Pendidikan Khas

KEMBALI KE PERKONGSIAN ILMU


Murid-murid sering kali tidak memberi tumpuan di dalam kelas terutamanya ketika pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Antara kaedah yang sering kali di lakukan oleh guru-guru sebagai motivasi kepada murid Khas untuk memberi perhatian dan melibatkan diri secara aktif sepanjang aktiviti pengajaran berlangsung adalah seperti yang di senaraikan di bawah dan ternyata berkesan.
  1. Ganjaran ( Tepuk Belakang, Senyum, Ganjaran Sosial & Ucapan / Pujian )
  2. Token (  Star, Benda, Makan & Kad )
  3. Dendaan ( Time-Out, Hilang Hak Istimewa, Tidak Boleh Menyertai Aktiviti & Ucapan Larangan )