AHLI VIP

Takrif Sekolah Pendidikan Khas

KEMBALI KE PERKONGSIAN ILMU


Pendidikan khas Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui:
  • Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran.
  • Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. la diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.
Di antara program yang ditawarkan ialah:
Prasekolah 
Syarat kemasukan murid ke Program Prasekolah di Sekolah Pendidikan Khas ialah:
berumur 6+ hingga 14+ tahun
disahkan oleh pengamal perubatan
dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.

Pelajaran Rendah
Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ialah:
berumur 6+ hingga 14+ tahun
disahkan oleh pengamal perubatan
dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain
Semua sekolah rendah pendidikan khas mengikuti aliran akademik. Kemudahan-kemudahan yang disediakan di peringkat sekolah rendah termasuklah asrama dan makan minum percuma. Murid yang mengikuti Program Pendidikan Khas Integrasi boleh mengikuti kurikulum kebangsaan atau kurikulum alternatif.

Pelajaran Menengah
Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ialah:
Berumur 13+ hingga 19+ tahun
disahkan oleh pengamal perubatan
dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain
Pelajaran menengah menyediakan 2 jenis aliran iaitu akademik dan vokasional.

Pendidikan Teknik dan Vokasional
i) Sekolah Khas
Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang menawarkan elektif mata pelajaran vokasional (MPV) manakala Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam menawarkan Sijil Kemahiran Malaysia.

ii) Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pendengaran
  • Sekolah Menengah Vokasional (EAT) Azizah, Johor Baru
  • Sekolah Menengah Teknik Langkawi, Kedah
  • Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat, Johor
  • Sekolah Menengah Vokasional Bagan Serai, Perak
  • Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah, Kelantan
  • Sekolah Menengah Vokasional Keningau, Sabah

Tempoh Pengajian
Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah adalah enam (6) tahun.
Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas menengah adalah lima (5) tahun.
Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sarna ada rendah atau menengah mengikut keperluan murid berkenaan.
Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia
JENIS-JENIS MASALAH MURID-MURID
BERKEPERLUAN KHAS
Kerencatan akal
Kerencatan akal
Masalah Penglihatan
Masalah Penglihatan
Masalah Pendengaran
Masalah Pendengaran
Masalah tingkah laku/emosi
Masalah tingkah laku/emosi
Masalah Attention Deficit Hyperactivity
Masalah Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD)
Palsi Serebral
Palsi Serebral
Masalah pembelajaran spesifik
Masalah pembelajaran spesifik
Masalah komunikasi dan bahasa
Masalah komunikasi dan bahasa
Masalah Autisme
Masalah Autisme
Masalah pintar cerdas
Masalah pintar cerdas