AHLI VIP

Kaedah Pengajaran Pendidikan Khas


KEMBALI KE PERKONGSIAN ILMU
Kaedah Dan Teknik Mengajar

Pengajaran secara kumpulan
 • Berasaskan strategi berpusat pada murid
 • Menguasai kemahiran mengikut kebolehan masing-masing
 • Jenis kumpulan: a) mengikut kebolehan b) guru rancang P&P secara berperingkat
 • Murid dikumpulkan berdasarkan hasil penilaian
 • Sesuai digunakan untuk aktiviti kemahiran asas membaca, menulis dan mengira
 • Ahli dalam kumpulan boleh ditukarkan kepada kumpulan lain mengikut tahap kebolehan
 • Komposisi ahli tidak sama untuk setiap kumpulan bagi matapelajaran yang berlainan
Kumpulan pelbagai kebolehan
 • Pembentukan kumpulan yang mengandungi murid-nurid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan kecenderungan
 • Sesuai untuk menjalankan aktiviti seperti permainan, simulasi, perbincangan, projek dan ujikaji
 • Murid-murid yang cerdas dapat membantu murid-murid yang lambat
Pengajaran secara individu
 • Kaedah mengajar yang berlaku di antara seorang guru dan seorang murid sahaja
 • Murid-murid yang diajar dengan kaedah ini akan dapat mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, jasmani dan sosial secara menyeluruh serta seimbang
Faktor-faktor yang diambil kira dalam pengajaran secara individu
 • Kebolehan dan pengalaman sedia ada
 • Punca masalah yang dihadapinya
 • Strategi dan teknik mengajar
 • Isi pelajaran dan bahan bantu mengajar
 • Langkah-langkah pengajaran mengikut urutan
 • Aktiviti pengukuhan dan penilaian
 • Aktiviti pembelajaran untuk murid-murid lain